Skip to main content

Om du är orolig för ett barn

Barn och ungdomar som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom inte har bra hemförhållanden, anmäl det till socialförvaltningen.

Hur gör jag en orosanmälan?

Om du vill göra en orosanmälan ringer du till socialförvaltningens mottagningsteam.
Telefon: 0346-88 52 39. Telefontid: Måndag till torsdag kl. 08.00-12.00 och 13.00-17.00, fredagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-16.00, samt dag före röd dag kl. 08.00-12.00.

Skicka ett fax

Du kan också skicka ett fax till barn- och ungdomsenheten: 010-150 93 76

Faxen bevakas måndag-torsdag kl. 08-17. Fredagar kl. 08-16.00. Dag före röd dag, dag före påskafton, julafton och nyårsafton samt klämdagar bevakas faxen kl. 08-12. Är ärendet akut och inte kan vänta till nästkommande vardag, så ska du övrig tid ringa SOS Alarm på 112 och fråga efter socialjouren i Halland.

Skicka in en skriftlig anmälan

Du kan också göra en orosanmälan skriftligt. Skriftlig orosanmälan skickas med post till:

Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsenheten, 311 80 Falkenberg

Skriftlig anmälan kan även lämnas in på kommunens kontaktcenter.

Akut oro utanför kontorstid

Om du känner akut oro för barnet och det är utanför våra öppettider, ring 112 och be att bli kontaktad av socialjouren i Halland.

Kan jag vara anonym när jag gör en orosanmälan?

Du kan välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tala då inte om ditt namn när du ringer. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

Vad händer efter att jag har gjort en orosanmälan? 

Samma dag som vi tar emot din orosanmälan gör vi en skyddsbedömning för att se om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte. Vi har fjorton arbetsdagar på oss att besluta om vi ska inleda en utredning eller inte. Vid akuta fall inleder vi en utredning samma dag som orosanmälan kommer in. En utredning ska vara slutförd inom fyra månader. 

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med vårt bemötande eller på annat sätt känner dig missnöjd med vår handläggning, så kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är en statlig tillsynsmyndighet som granskar socialtjänstens arbete.

Gå vidare till IVO:s webbplats.

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg