Skip to main content

Akut hjälp

Misstänker du att någon far illa och behöver hjälp? Du kan kontakta Falkenbergs kommuns socialtjänst både när det gäller barn och vuxna.

Både myndigheter, tjänstepersoner och privatpersoner kan kontakta oss. Som privatperson har du rätt att vara anonym i kontakten med oss. Vi har också tystnadsplikt.

Är du osäker på om du ska anmäla? Du kan alltid ringa och rådgöra med oss.

Akut hjälp under dagen

Orosanmälan för barn

Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Det kallas för en orosanmälan. Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade.

Anmälningsplikt för dig som jobbar med barn

Du som jobbar med barn och unga är, enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker eller får kännedom om att ett barn eller en ungdom under 18 år far illa.

Oavsett om du är privatperson eller tjänsteperson med anmälningsplikt kan du göra din anmälan på olika sätt:

 • Ring till socialtjänstens mottagningsteam: 0346-88 52 39
  Telefontid: måndag till torsdag kl. 08-12 och 13-17, fredagar kl. 08-12 och 13-16, samt dag före röd dag kl. 08-12.
 • Skicka ett fax till barn- och ungdomsenheten: 010-150 93 76
  Faxen bevakas måndag-torsdag kl. 08-17. Fredagar kl. 08-16.00. Dag före röd dag, dag före påskafton, julafton och nyårsafton samt klämdagar bevakas faxen kl. 08-12. Är ärendet akut och inte kan vänta till nästkommande vardag, så ska du övrig tid ringa SOS Alarm på 112 och fråga efter socialjouren i Halland.
 • Skicka en skriftlig anmälan till adress:
  Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsenheten, 311 80 Falkenberg.

Du kan även lämna in en skriftlig anmälan på kommunens kontaktcenter.

Orosanmälan för vuxen

Är du orolig för en vuxen person som inte klarar sig själv eller som har eller riskerar att få ett beroende eller missbruk, så kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du har rätt att vara anonym.

Oavsett om du är privatperson eller tjänsteperson med anmälningsplikt kan du göra din anmälan på olika sätt:

 • Ring till kontaktcenter på 0346-88 60 00 så kopplar de dig vidare.
 • Skicka ett fax till vuxenenheten: 010-150 93 27
  Faxen bevakas måndag-torsdag kl. 08-17. Fredagar kl. 08-16.00. Dag före röd dag, dag före påskafton, julafton och nyårsafton samt klämdagar bevakas faxen kl. 08-12. Är ärendet akut och inte kan vänta till nästkommande vardag, så ska du övrig tid ringa SOS Alarm på 112 och fråga efter socialjouren i Halland.
 • Skicka en skriftlig anmälan till Socialförvaltningen, Vuxenenheten, 311 80 Falkenberg

Du kan även lämna in en skriftlig anmälan på kommunens kontaktcenter.

Akut hjälp under kvällar, nätter och helger

Du kan vända dig till socialjouren i Halland när du behöver rådgivning eller hjälp med ett akut socialt problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. Barn som far illa, våld och missbruk är prioriterade områden. Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta socialjouren.

Ring SOS Alarm på 112 och fråga efter socialjouren i Halland. Du når socialjouren vardagar efter kontorstid, samt nätter och helger.