Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen utför de uppdrag som kommunstyrelsen beslutar om och leder och samordnar delar av kommunens verksamheter. Förvaltningen ansvarar också över den kommunala verksamhet som drivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Förvaltningschefen leder arbetet tillsammans med en verksamhetschef och sju avdelningschefer inom förvaltningens olika områden: administrativa frågor, arbetsmarknadsfrågor, ekonomi, övergripande personalfrågor, strategiska samhällsbyggnadsfrågor, hållbarhet, utveckling och kommunikation.

Kommunstyrelseförvaltningen leder bland annat arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Verksamhet och avdelningar

Förvaltningen är uppdelad i en verksamhet och sju avdelningar:

Verksamheten "Hållbar samhällsutveckling" samlar samhällsbyggnads-, arbetsmarknads- och hållbarhetsarbetet under ett gemensamt paraply.

Under verksamheten ligger

  • samhällsplaneringsavdelningen
  • arbetsmarknadsavdelningen.

Övriga avdelningar är

  • kansliavdelningen
  • ekonomiavdelningen
  • näringslivsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • utvecklingsavdelningen.

Kommundirektör Lars Fröding är chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Vill du komma i kontakt med någon på förvaltningen hör du av dig till kontaktcenter.länk till annan webbplats

Politiska beslut fattas av nämnderna

Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen. Vilken nämnd som fattar beslutet beror på fråga. Du kan läsa mer om nämnderna här.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15