Skip to main content

Arkiv

Välkommen till Falkenbergs kommunarkiv. Här kan du ta del av kommunala handlingar som till exempel fotografier, brev, protokoll och betyg. Du kan besöka oss i stadshuset eller söka information på egen hand i våra databaser.

Kommunarkivet förvarar handlingar från mitten av 1800-talet och framåt. Du hittar handlingar från kommunala nämnder, bolag och stiftelser, men även från föreningar, företag och enskilda personer. Här kan du se hur Falkenbergs kommun var uppdelad mellan 1863 och 1970.

Sök i våra arkiv

Du kan ta del av äldre protokoll genom svensk lokalhistorisk databaslänk till annan webbplats.

Kommunarkivets arkivförteckningar hittar du genom den nationella arkivdatabasenlänk till annan webbplats.

Vårt webbdiarium är inte tillgängligt på vår webbplats på grund av bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Vill du ta del av vad som finns i vårt diarium så kan du kontakta kontaktcenter,länk till annan webbplats som lotsar dig vidare till rätt förvaltning.

Besök kommunarkivet

Vill du besöka oss? Ring gärna och boka tid så att vi kan förbereda ditt besök på bästa sätt. Du når oss via kontaktcenter på 0346-88 60 00.

Beställ skolbetyg

Om du behöver kopior på dina grundskole- eller gymnasiebetyg kan du beställa det via vår e-tjänst. Vi behöver uppgifter på vilken skola du gått och ditt personnummer. Om det inte finns någon betygskopia arkiverad måste vi göra en avskrift ur betygskatalogen och detta kostar 90 kronor.

Fastighetshandlingar

Kommunarkivet förvarar bygglovshandlingar, ritningar och andra fastighetsrelaterade handlingar. För att söka behöver vi din fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Sociala akter

Vi förvarar socialtjänstens avslutade ärenden som rör bland annat faderskap, barnavårdsmannaskap, adoptioner och placeringar i familjehem.

Vissa handlingar i kommunens arkiv omfattas av sekretess. Detta gäller handlingar och akter som är yngre än 70 år. Om du vill se handlingar som innehåller sekretess måste vi veta vem du är och vad du behöver uppgifterna till för att vi ska kunna ta ställning till om du kan få tillgång till informationen. 

Besöksadress: Stadshuset i Falkenberg