Skip to main content

Så jobbar vi med kommunens energiförbrukning

Just nu råder en besvärlig energisituation i Sverige och Europa. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Kommunen arbetar med flera åtgärder för att minska vår energiförbrukning och därmed kapa effekttopparna. Även du som privatperson kan bidra.

Det finns flera anledningar att spara el, till exempel:

  • Vi dämpar elkostnaderna
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter

– Vi prioriterar att hitta åtgärder som ger så stor minskning av energianvändningen som möjligt – både på kort och lång sikt. Små förändringar kan göra stor skillnad, och det är viktigt att vi gör det här tillsammans, säger Maria Sjödahl, förvaltningschef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.

Ett långsiktigt arbete

Kommunen har under senaste åren gjort stora investeringar som bidrar till energibesparing. Det handlar om nya ventilationsanläggningar, installation av solceller, utbyte till LED-belysning och att byta till mer energisnåla värmesystem. Detta är något vi fortsätter att arbeta aktivt med.

Åtgärder för att spara energi just nu

Det långsiktiga arbetet fortsätter och vi ser över vilka åtgärder vi kan göra för att ytterligare minska energianvändningen. I ett första skede handlar det om åtgärder med liten påverkan på medarbetare, invånare och samhället.

Exempel på åtgärder som vi vidtagit

  • Vi ser över och justerar vår drift av ventilation för att minska energianvändningen i till exempel våra idrottshallar, förskolor och skolor.
  • Vi tittar på varje enskild fastighet, främst på våra äldre fastigheter då dessa drar mest energi, för ett se hur vi kan sänka vår elförbrukning.
  • Vi kortar ned tiden då gatubelysningen är tänd under dygnet – den släcks 15 minuter tidigare på morgonen och tänds 15 minuter senare på kvällen.
  • Vi kortar ner tiden då motionsspåren är tända. Vi har sett att de används sällan sena kvällar och vi kommer därför släcka klockan 21 istället för klockan 22.
  • Vi ser över var vi kan installera närvarosensorer och timers för att utrustning ska vara avstängd när den inte används. Detta ser vi över i alla våra lokaler, offentliga rum, inom- och utomhus.
  • Belysningen på idrottsplatser ska endast vara igång när aktivitet pågår.

På vår sida om energiläget hittar du tips på hur du spar energi och mer information om hur kommunen förbereder sig för vintern.

– I nuläget ser vi över hur länge julbelysningen ska sitta uppe, och hur många timmar den ska vara tänd. Vi ser även över vilka fler åtgärder vi kan göra utan att kompromissa med säkerheten och tryggheten, säger Maria Sjödal.

Informationsinsats

Kommunen kommer också att arbeta internt för att alla medarbetare tar ansvar för att stänga av apparater och släcka kontor och andra lokaler när ingen är där.