Skip to main content

Så jobbar vi med flyktingmottagande

Falkenbergs kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och vi är förberedda på att hjälpa de flyktingar som kommer hit. Vi samverkar även med Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Flyktingar från krigets Ukraina som anländer till Sverige behöver först registrera sig hos Migrationsverket. Genom Migrationsverket erbjuds boende och ekonomiskt stöd. Migrationsverket ordnar boenden för de som kommit och som vill ha hjälp med bostad. Eftersom Migrationsverkets boenden inte räcker till i dagsläget har vi, som alla kommuner, ett uppdrag att hjälpa Migrationsverket med boende. De flyktingar som anvisats till oss kommer att bo i kommunens egna lokaler och fastigheter. Vilken typ av boenden det då handlar om beror på omständigheterna.

Boenden på kort och lång sikt

När det gäller boenden så arbetar vi med att hitta långsiktiga boenden med familjerum. Det är viktigt, inte minst eftersom vi räknar med att många av de som kommer är barn och unga. Samtidigt arbetar vi med att snabbt kunna ställa om idrottshallar till sovsalar om det skulle bli aktuellt, så kallade evakueringsboenden.

Många barn och unga

Vi räknar med att många av de som kommer till Falkenberg är barn och unga. Det här gör att vi bland annat ser över hur vi kan möta barn och unga som är i behov av förskola och skola.

Tack till dig som engagerar dig

Det är många som engagerar sig i flyktingarna situation och som har hört av sig till oss. Vi är tacksamma för detta engagemang och vi har kontinuerligt träffar med flera frivilligorganisationer. Målet är att vi tillsammans ska hitta ett arbetssätt där vi kan dra nytta av det engagemang som finns här.