Skip to main content

Badvattenkvalitet

Kommunen tar varje sommar prover på badvattnet för att kontrollera bakteriehalten. Vattnet är av god kvalitet vid våra officiella badstränder. Ibland förekommer det dock bakterier som kan göra dig sjuk.

Om någon av badplatserna visar på otjänligt vatten, vilket innebär att vi avråder från att bada, kommer vi att informera om det och sätter upp skyltar i anslutning till badplatsen. Du kan också se de senaste provresultaten för badvattenkvaliteten samt information om vattenkvalitet och temperatur på badplatserna i Falkenbergs kommun, på Havs och vattenmyndighetens hemsida. 

Badplatser i Falkenbergs kommun (Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten.se)

Frågor och svar om badvattenkvalitet

Frågor och svar om badvattnet finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Fakta om badvatten (Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten.se)

Badplatser i kommunen som vi kontrollerar

 • Fegensjön
 • Glommen
 • Hansagård
 • Hjärtaredssjön
 • Horsasjön Älvsered
 • Ljungsjön
 • Lyngsjön Krogsere
 • Långasand
 • Nyhagasjön
 • Olofsbo
 • Ringsegård, Skrea sand
 • Rosendals havsbad norr
 • Sjönevadssjön
 • Skrea N, Bryggan/ Bacchus
 • Skrea strand Syd
 • Stafsinge S stranden
 • Ugglarps N camping
 • Ugglarp S Vassvik
 • Ätraforsdammen

Badvattenproverna graderas i tre kategorier:

 • tjänligt
 • tjänligt med anmärkning
 • otjänligt.

Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning, eller otjänligt? - Badplatser och badvatten – (Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten.se)

Klassificering av badplatserna

Varje år utför Havs och vattenmyndigheten klassificeringar av de större badplatserna för att bedöma badvattenkvaliteten. Klassificeringen baseras på provtagningar från de senaste fyra åren och graderas i fyra kategorier: 

 • dålig kvalitet
 • tillfredsställande kvalitet
 • bra kvalitet
 • utmärkt kvalitet.

Vad är ett EU-bad?

Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen. Kommunen undersöker antalet badande och anmäler alla sina EU-bad till Havs- och Vattenmyndigheten, som sammanställer och presenterar informationen.

Om algblomning och badklåda

Här kan du läsa vad algblomning och badklåda är, och även se vattenkvaliteten vid andra badplatser i Europa.

Badplatser och badvatten (Havs och vattenmyndigheten, havochvatten.se).