Skip to main content

Sommarjobb för skolungdomar

Du som går första och andra året på gymnasiet kan söka sommarjobb hos Falkenbergs kommun. Det är arbetsmarknads­avdelningen som hanterar ansökningarna och vi försöker matcha din ansökning mot de arbetsplatser som finns.

Ansökningsperioden för 2024 är över

Du kunde ansöka om sommarjobb mellan 9 och 29 februari. 

Har du fyllt 18 år kan du söka sommarjobb inom vård och omsorg.

Vad är ett sommarjobb?

Ett sommarjobb pågår under tre veckor inom någon av kommunens verksamheter eller inom någon ideell förening. Syftet med sommarjobbet är bland annat att du ska få en inblick i arbetslivet, få arbetslivserfarenhet och förhoppningsvis goda referenser att lägga till i ditt CV. Sommarjobben finns på olika arbetsplatser, inom barn- handikapp och äldreomsorg, kök, vaktmästeri, parkskötsel, fritidsverksamhet, Kultursommar, AMA Servicegrupp, second hand-butik och lager med flera.

Vem kan söka ett sommarjobb?

Du ska vara självgående, kunna ta dig till arbetsplatsen och ha så goda svenskakunskaper att du förstår instruktionerna du får och kan förmedla dig på svenska. Du som går första eller andra året på gymnasiet och bor i Falkenbergs kommun kan söka sommarjobb. Du får inte ha haft sommarjobb tidigare via Arbetsmarknadsavdelningen under din gymnasietid (du som hade sommarjobb i nian har ändå möjlighet att söka som gymnasieelev).

Om jag går i nian på högstadiet?

Det finns ett antal platser som går till till elever som går i nian. Varje grundskola tilldelas ett antal platser. Om du går i nian och bor i Falkenbergs kommun kan du söka sommarjobb genom elevhälsan. Grundskoleelever placeras inte inom barnomsorgen.

Hur söker jag sommarjobb?

Du söker sommarjobb via vår självserviceportal Feriebas.

I portalen ska du fylla i namn, adress och personnummer samt kontaktuppgifter till både dig och dina föräldrar.

Du fyller sen i vilken skola och vilket program du går på, vilka arbetsområden du är intresserad av att jobba inom, under vilken period du vill jobba, vilka intressen du har, om du har några särskilda behov, med mera. Vi ber dig även att berätta lite kort om dig själv.

För att öka dina chanser att få ett jobb ska du vid ansökan skriva alla perioder du kan jobba och alla arbetsområden du kan jobba inom.

Utdrag ur belastningsregistret

Om du söker jobb inom förskola, fritids, kök, fritidsverksamhet, sport- eller kultursommar eller LSS så ansök om ett utdrag ur belastningsregistret hos polisen redan idag.

Hur vet jag att jag fått ett sommarjobb?

Om du får ett sommarjobb får du besked på "Mina sidor" i Feriebasen (där du gjorde din ansökan). Du får också en kallelse till ett obligatorisk anställnings- och informationsmöte. Den som uteblir förlorar jobberbjudandet.

När du gjort din ansökan i Feriebas kommer det att skickas ett lösenord till din e-post.

  • Var rädd om ditt lösenord – det måste du ha för att logga in och få besked om du fått sommarjobb eller ej.
  • I beskedet svarar du på om du vill ha jobbet eller ej genom att klicka JA eller NEJ. Svarar du inte i tid förlorar du jobbet som då går till annan sökande.

Förändringar kan ske genom att sökanden tackar nej till erbjudet jobb. Om du inte fick jobb i första skedet står du på reservplats och erbjudande om sommarjobb kan komma när som helst fram till sommaren.

Gå därför in och titta minst en gång i veckan.

Logga in på "Mina sidor" för besked

Hur fördelas sommarjobben?

Sökande matchas i databasen och placeras på våra arbetsplatser. För 2023 finns det cirka 200 sommarjobb att matcha med alla sökande. Grundskoleelevernas platser finns med i dessa.

Hur får jag min lön?

När du jobbat klart alla dina veckor ska du lämna in en timrapport. Den ska vara signerad av handledare/arbetsplatsen varje dag samt underskriven av dig och din handledare.
Lämna eller skicka den till Arbetsmarknadsavdelningen, Ebba Martinsson, 311 80 Falkenberg.

Ca tre veckor efter att vi fått in din timrapport får du din lön insatt på ditt konto. Lämna din utvärdering tillsammans med din timrapport.

Vilka arbetsperioder och arbetstider gäller?

Som sommarjobbare arbetar du under en period av tre eller två veckor, fem dagar i veckan och sex timmar om dagen.

Period 1 är vecka 25-27

Period 2 är vecka 28-30

Period 3 är vecka 31 och 32. Observera att period 3 endast är två arbetsveckor. 

Den som arbetar under vecka 25 är ledig midsommarafton, det kan inte jobbas in och därför blir det färre timmar under den perioden.

Du måste kunna jobba alla de veckor du erbjuds. Du kan inte byta period eller arbetsplats. Fungerar inte detta måste vi be dig tacka nej till jobbet.

Utdrag ur polisens belastningsregister

Du som ska jobba inom förskola och inom verksamheter med barn under 18 år, skolkök eller handikappomsorgen/LSS: För att du ska få jobba inom dessa verksamheter måste du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister på anställnings-och informationsmötet du kallas till. Utdrag ur registret kan du beställa på polisens webbplats.

Här beställer du utdrag ur belastningsregistret (polisen.se)

Ta med ditt registerutdrag till Anställnings- och informationsmötet.

Anställningsavtal skrivs inte om du inte har med ditt belastningsregister och ska jobba inom ovan nämnda yrkesområden.

Intyg

När du har avslutat ditt sommarjobb får du ett arbetsintyg hemskickat. Om du vill ha ett arbetsbetyg/referens måste du be din arbetsplats om det.