Skip to main content

Praktisk information för dig som är vikarie

På denna sida hittar du som är anställd som vikarie information om exempelvis lön, utbildningar och förmåner.

Din anställning

När du blir timanställd på bemanningsenheten så innebär det att du under höst, vinter och vår inte har något fast schema. Du jobbar helt enkelt när ordinarie personal blir sjuk eller ska vara ledig.

Din timanställning har inget slutdatum utan löper på tills vidare. 

Schema under sommarmånaderna

Under sommaren kan du bli timanställd med schema. Det innebär att du arbetar på en specifik arbetsplats under sommarmånaderna.

Meddela när du kan arbeta i Time Care Pool för att bli bokad på arbetspass

För att du ska bli inbokad och få arbeta pass behöver du meddela i vårt bokningssystem Time Care Pool när du kan arbeta. Detta kallas att lägga in sin tillgänglighet. 

Bokning av arbetspass sker via SMS eller telefonsamtal.

Har du glömt ditt lösenord till Time Care pool?

Då ringer du till bokningen där någon av bemanningssamordnarna enkelt kan hjälpa dig med ett nytt.

Telefon: 0346-88 53 00

Lön och annan ersättning

Som timanställd får du din lön retroaktivt, dvs. månaden efter utfört arbete. Lönen utbetalas den 27:e varje månad. Om den 27:e infaller på en helgdag så betalas lönen ut sista vardagen innan helgdagen.

Falkenbergs kommun använder Nordea för alla löneutbetalningar. För att få lönen utbetald till ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer.

När du anmäler ditt kontonummer behöver du också ange kommunens arbetsgivarnummer. Det är: 621154.

Kontrollera dina arbetstider i vårt lönesystem

Din lönespecifikation ser du i vårt lönesystem, Personec självservice. När du anställs kommer du få ett inlogg till kommunens intranät och till Personec självservice.

Under andra veckan i varje månad (senast den 15:e) ska du som timvikarie gå in i Personec självservice för att kontrollera att dina arbetstider stämmer. Du kan inte själv korrigera dina arbetstider, utan behöver kontakta bemanningsenheten om du ser att något inte stämmer. Under sommaren kontaktar du löneassistenten på den arbetsplats där du jobbar.  

Semesterersättning och OB-ersättning

Din semesterersättning betalas ut löpande tillsammans med din lön. Om din arbetstid är förlagd på kvällar, nätter, helger eller storhelger (påsk, pingst, midsommar, jul och nyår) kallas det obekväm arbetstid (OB). Under denna tid får du utöver din lön en särskild ersättning, så kallad OB/jour-ersättning.

Övertidsersättning

För dig som timanställd ligger en heltid på 165 timmar i månaden. Om du av någon anledning skulle ha arbetat mer än heltid så har du rätt till övertidsersättning. En eventuell övertid registreras av en löneassistent, så du behöver inte själv rapportera detta.

Friskvårdsbidrag

Som timvikarie kan du ansöka om friskvårdsbidrag. Du får ersättning i förhållande till hur lång anställningstid du har under året. Anställningstiden beräknas efter antal arbetsdagar x 1,4. Ex. har du arbetat 105 dagar motsvarar det 147 anställningsdagar (105 x 1,4). Högsta ersättningsbelopp blir då 147/365 x 1 500:- = 604:-

Blanketten ska vara undertecknad och attesterad av din chef. Du är ansvarig för att lämna in de underlag som krävs och din chef är ansvarig för att skriva under endast då alla underlag är inkomna. Någon överprövning av beslutet ska inte göras.

Ansökan ska vara attesterad och inlämnad till assistent senast den 8 december.

Kontakta bemanningsenheten

I Falkenbergs kommun är alla vikarier anställda av bemanningsenheten. Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, eller om du är intresserad av att jobba som vikarie inom vård och omsorg.

Bemanningssamordnare

Estelle Jensen
0346-88 59 76
072-141 39 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bemanningssamordnare

Jessica Gripse
0346-88 66 89
072-233 07 91
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bemanningsledare

Alexandra Håkansson
0346-88 52 90
079-060 71 94
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.