Skip to main content

Siri vill ge de boende en så bra vardag som möjligt

En lugn miljö och personcentrerad omsorg. Det erbjuder Berguvens särskilda boende som tar emot äldre personer med demenssjukdom.

En leende kvinna med ljusblå t-shirt står i en korridor inne på ett särskilt boende för äldre.

Siri Larsson har arbetat som undersköterska på Berguven i 16 år. Hon uppskattar att verksamheten förändras och utvecklas och att hon ständigt ställs inför nya utmaningar.

Siri Larsson har jobbat på Berguven i 16 år. Som 17-åring började hon jobba kvällar och helger på boendet och efter att hon tagit studenten från omsorgsprogrammet så fick hon fast jobb.

– Det är de boende som är prio ett för mig. Jag jobbar också administrativt och det är något jag insett på senare tid att jag tycker är väldigt roligt. Men att vara på avdelningen en lördagskväll och ge de äldre det lilla extra så att de också känner att det är helg, det är mysigt, säger hon.

Två kvinnor plockar undan på diskbänken inne i köket på boendet.

Bra kollegor är något av det viktigaste på arbetsplatsen, tycker Siri. Här jobbar hon tillsammans med undersköterskan Angelica Winroth Svensson.

Ett gott bemötande kräver lyhördhet

Till Berguven kommer äldre personer med olika former av demenssjukdom (kognitiv sjukdom) som exempelvis Alzheimers och pannlobsdemens. Demenssjukdom yttrar sig på olika sätt hos varje individ vilket gör att medarbetarna ständigt behöver vara uppmärksamma och lyhörda för de boendes behov.

– Du kan inte bemöta alla på samma sätt utan det är väldigt individuellt. Det kan vara svårt och vissa demenssjukdomar är svårare än andra. Men jag tycker om just den utmaningen. Det är inte enkelt hela tiden, utan man får klura och ta fram olika handlingsplaner för hur vi bemöter och tar hand om dem på bästa sätt, säger Siri Larsson.

– Om någon är orolig så kan det till exempel räcka att man sätter sig ner en stund och tittar i ett fotoalbum. Att man tar en kopp kaffe, tittar på bilder och pratar. Jag har hört så många historier under mina år här. För även om man har en demenssjukdom så har man ofta kvar de gamla minnena. Jag har fått höra om Andra världskriget, gamla kärlekar och olika yrken. Det är en jätterolig del av jobbet.

En blond kvinna med ljusblå t-shirt står och bläddrar i en pärm.

Viktigt med lugn och ro

En sak som är viktig på ett boende med demensinriktning är att miljön är lugn och trygg. Stressiga situationer uppstår såklart ibland, men det är viktigt att man som omsorgspersonal ändå håller sig så lugn som möjligt.

– Många med demenssjukdom är känsliga för höga ljud, så det måste man tänka på. Är det stressigt och rörigt, så blir de boende också oroliga. Och det kan räcka att en boende blir orolig för att det ska smitta av sig till de andra, säger Siri Larsson.

Förändrat arbetssätt

Arbetssättet på Berguven har förändrats över de 16 år som Siri jobbat på boendet. Man har gått mot en mer personcentrerad vård och omsorg och det har även tillkommit nya hjälpmedel som underlättar det dagliga arbetet.

– Det händer saker hela tiden och det gör ju att man får ny energi. Tidigare började vi till exempel signera medicinen i telefonen och nu har vi helt gått över till att jobba mobilt. Det funkar jättebra, säger Siri Larsson.

En kvinnlig undersköterska checkar in hos en boende genom att hålla upp sin mobil mot en punkt på dörrkarmen.

Det mobila arbetssättet underlättar för nya medarbetare

Hon ser stora fördelar med just det mobila arbetssättet och menar att det kommer att ge sommarvikarier och annan ny personal bättre förutsättningar i arbetet.

– Det kommer underlätta så mycket för dem att ha sin planering i mobilen. Det hade jag önskat att jag hade när jag var 17 år och började här. Självklart ska man ändå prata med varandra, men att ha sin egen planering och enkelt kunna gå in och läsa i genomförandeplanen hur de boende vill ha det, det kommer underlätta mycket.

Vilka kvaliteter och egenskaper behöver man ha för att kunna jobba på ett demensboende?

– Alla kan inte jobba inom vården, så är det. Och alla kan inte jobba som takläggare heller, utan man behöver självklart vissa egenskaper. Jag brukar säga så här att man behöver ha hjärtat på rätt ställe. Man behöver vara lugn och trygg och ha en vilja att visa omtanke och göra det bra för människor.