Skip to main content

Mariama och Agneta ser tillbaka på coronaåret

Mariama Jammeh och Agneta Olsson är två av kommunens undersköterskor. De jobbar på det särskilda boendet Ätranhemmet och har länge arbetet inom äldreomsorgen. Båda två har nu över ett års pandemiarbete bakom sig och kan så smått börja se tillbaka på de utmaningar och erfarenheter som coronaviruset och covid-19 medfört.

Två arbetsklädda, kvinnliga undersköterskor med munskydd lutar sig fram över en köksö.

– Det har varit en jättetuff tid, konstaterar Agneta Olsson.

– Vi har fått många direktiv kring hur arbetet ska genomföras och direktiven har också ändrats flera gånger. Har man varit ledig i några dagar så kan det till exempel vara nya rutiner som gäller när man kommer tillbaka, säger hon.

Många nya erfarenheter

Kommunens undersköterskor har fått arbeta med skyddsutrustning på ett helt nytt sätt. De har fått ta på och av utrustningen vid arbetet med varje enskild individ som haft en misstänkt eller konstaterad smitta. Nu arbetar de även med munskydd och visir under hela arbetspasset.

– Att jobba under en pandemi är nytt för oss alla och vi har fått lära oss mycket nytt, säger Mariama Jammeh.

Vad har varit den största utmaningen under pandemin?

– Den största utmaningen har varit att hålla distansen till våra dementa boende som är vana vid närkontakt. Det har också varit svårt att de boende inte har kunnat ha samma närhet till sina anhöriga. Den kontakten betyder ofta väldigt mycket.

– Sen har vi själva också behövt hålla distansen till andra människor på vår fritid för att inte dra med smittan till boendet. Detta har varit viktigt av två anledningar – dels så vill vi självklart inte smitta de äldre, men vi vill inte heller smitta våra kollegor. För ytterligare en utmaning har ju varit bristen på personal eftersom man ska stanna hemma vid minsta symtom.

Vad tar ni med er som lärdom från den här tiden?

– Framför allt har vi lärt oss att vi klarar av en pandemi och att bli utmanade på det här sättet. Vi tar med oss att det är viktigt med ett bra och fungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Det är också viktigt med information – och att det är rätt information.

Ser ni något som ändå blivit en positiv effekt av pandemin?

– Vi har fått tänka extra mycket på hygien och hur viktigt det är med basala hygienrutiner och det är jättebra. Vi personal har också ställt upp för varandra. Vi har, trots läget, arbetat för en positiv anda på boendet.