Skip to main content

Visselblåsarkanal – anmäl ett missförhållande

Om du känner till ett missförhållande inom Falkenbergs kommun, Falkenbergs Bostads AB (FABO) eller Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab) och upplever att det inte är möjligt att hantera det öppet inom verksamheterna kan du använda dig av Falkenbergs visselblåsarkanal.

För uppgifter som handlar om Falkenberg Energi AB eller Destination Falkenberg AB hänvisar vi dig till regeringens särskilt utsedda externa kanaler som bland annat har ansvar att utreda missförhållanden hos verksamhetsutövare som har färre än 50 anställda.

Vem kan använda kommunens visselblåsarkanal?

Du kan använda kanalen om du är anställd, har gjort en förfrågan till kommunen eller sökt arbete här, är volontär, konsult, leverantör eller potentiell leverantör. Då omfattas du av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Det du rapporterar ska ha skett i Falkenbergs kommuns verksamhet eller något av de kommunala bolagen FABO och Vivab.

Kanalen gäller inte för kommuninvånare i allmänhet.

När ska jag inte använda kanalen?

Kanalen är inte till för allmänna klagomål och synpunkter utan det lämnar du istället i vår e-tjänst Lämna synpunkterlänk till annan webbplats.

Rör det sig om dina egna arbets- eller anställningsförhållanden, som till exempel lönesättning eller allmänna konflikter inom arbetsgruppen, ska du hantera de enligt andra rutiner.

Vad kan jag anmäla?

Du kan anmäla missförhållanden som har ett allmänintresse av att det kommer fram. Ett missförhållande kan till exempel vara brottsliga handlingar eller förfaranden som strider mot EU-direktiv.

Vem kan jag anmäla?

Du kan anmäla personer som är förtroendevalda, chefer eller anställda inom Falkenbergs kommun, Vivab eller FABO.

Vad händer sen?

När du anmäler ett missförhållande tar en oberoende extern part emot uppgifterna. Sen bedömer de om det du anmält omfattas av visselblåsarlagen och lämnar rekommendationer till fortsatta åtgärder. Om det inte är möjligt för kommunen att utreda ärendet så kommer en extern part att göra det.

Anmälningar som inte omfattas av visselblåsarlagen lämnar kommunen över till rätt forum för att hantera dem enligt gällande rutiner.

Kommer uppgifterna att lämnas ut?

Alla anmälningar som kommer in är allmänna handlingar. Det innebär att om någon begär ut en anmälning så kommer vi att pröva om uppgifterna är offentliga eller omfattas av sekretess. För anmälningar som omfattas av visselblåsarlagen gäller särskilda bestämmelser om sekretess. Det betyder att vi inte lämnar ut uppgifter som gör att det går att identifiera vem som gjort anmälningen – det omfattas av absolut sekretess.

Arbetsgivaren får inte bestraffa dig

Om du lämnar uppgifter som omfattas av visselblåsalagen får kommunen eller bolagen inte bestraffa dig för detta, som till exempel avskeda eller omplacera dig.

Vi får heller inte försöka hindra dig från att anmäla missförhållanden. Skyddet gäller om du tror att informationen du lämnar är sann. Lämnar du medvetet falsk information gäller inte skyddet.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten gäller parallellt med visselblåsarlagen och innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som direkt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel författare och journalister.

För anställda inom kommunen och de kommunala bolagen innebär meddelarfriheten ett skydd för anonymiteten och din arbetsgivare får inte efterforska vem som lämnat uppgifter eller utsätta dig för repressalier. Det finns visa uppgifter som inte omfattas av meddelarfriheten, det regleras i offentlighets- sekretesslagen.

Kommunen använder Lanteros visselblåsartjänst som kanal.

Lämna information via ett fysiskt möte

Vill du lämna information via ett fysiskt möte istället får du ta kontakt med kommunens kontaktcenter så hänvisar de dig en utsedd utredare inom kommunen.