Skip to main content

Tre nya badplatser blir tillgänglighetsanpassade i Falkenberg

10 juni 2022
Badplatserna Skrea strand, Olofsbo havsbad och Ätrafors kommer vara tillgänglighetsanpassade med strandmattor och badrullstol så att personer med fysiska funktionsvariationer lättare ska kunna ta sig ner till stranden i sommar.

– Nu kan vi äntligen erbjuda fler möjligheten att vara på stranden. Det är något vi önskat länge. På sikt hoppas vi att badplatserna kan bli ännu mer tillgänglighetsanpassade än vad de är idag. För det är en självklarhet att vi ska ha badplatser i kommunen där alla kan bada, oavsett funktionsnedsättning, och kunna umgås tillsammans med familj och vänner, säger Georgia Ferris (KD), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden.

– Vi vill självklart satsa på våra invånare och besökare. Vi vill erbjuda personer med nedsatt rörelseförmåga möjlighet att vara på stranden som många andra. Därför har vi sneglat och kollat på andra kommuner vilka tillgänglighetsanpassningar de har gjort, och vi fastnade för lösningen med att använda strandmattor och badrullstol. Med tanke på budget och tid har vi försökt hitta lösningar som är möjliga. Andra lösningar som byggnation kräver mer budget och bygglov. Det hade vi inte kunnat på denna korta tid, säger Anna Baeck, projektledare i Falkenbergs kommun.

Tillgänglighet på stranden

Nedfarten vid Ocean Hotel i Skrea strand och badplatserna Olofsbo havsbad och Ätrafors kommer vara tillgänglighetsanpassade så att personer med fysiska funktionsvariationer lättare ska kunna ta sig ner till vattnet. Baden ligger centralt placerade på stranden och i anslutning till flera parkeringsplatser och toalett för rörelsehindrade.

På alla tre badplatserna finns strandmattor som sträcker sig från stranden och fram till vattnet. Dessutom är det fler än de som har någon funktionsvariation som har glädje av strandmattorna. Du kan exempelvis lättare ta med barnvagn och skrindor på stranden tack vare mattorna.

På plats finns även badrullstolar att låna gratis. Badrullstolen har bredare hjul och kan köras på stranden utan att sjunka ned i sanden. Stolarna är till för både barn, ungdomar och vuxna.

Mattorna och badrullstolarna är på plats under badsäsong.

Fler badrullstolar så fler kan bada samtidigt

På Skrea strand kommer det att finnas två olika modeller på badrullstolar.

– Man kan vara fler som är i behov av en badrullstol och nu behöver man inte bada själv utan man kan göra det tillsammans. Det kan vara väldigt betydelsefullt, säger Anna Baeck.

Fler badstränder kan bli tillgänglighetsanpassade

– Uppdraget har varit att vi ska jobba med fysisk tillgänglighet till stranden. Vi kommer fortsätta anpassa utbudet för att så många som möjligt kan vara ute. Vi testar den här lösningen, och vi gör en utvärdering till hösten för att se vad som behöver kompletteras och om fler badstränder behöver bli tillgänglighetsanpassade, säger Anna Baeck.

– Det är viktigt att kunna erbjuda bad till alla – både för våra invånare och för besökare. Självklart ska vi satsa så fler av kommunens badplatser blir tillgänglighetsanpassade framöver, säger Georgia Ferris (KD).

Relaterade länkar

Stränder och badplatser