Skip to main content

SSPF – samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid

SSPF är en samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 18 år. Syftet är att främja fungerande skolgång och fritid för ungdomar samt förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogbruk och annat riskbeteende samt motverka rekrytering till kriminella gäng.

Hur får man hjälp via SSPF?

Med SSPF vill vi förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar någon av de myndigheter som ingår i denna samverkan för att det finns oro för barnet eller ungdomen. Ju tidigare detta fångas upp desto bättre.

Det kan till exempel handla om:

  • Ungdomen misstänks/har begått ett brott
  • Vänner som begår brott
  • Ungdomen har tagit alkohol eller droger
  • Vänner som använder alkohol eller droger
  • Aggressivt beteende
  • Ungdomen utsätter sig för risker, rör sig i olämpliga miljöer
  • Hög frånvaro från skolan
  • Ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk – inte bara en.

Om du känner oro för en ungdom i din närhet kan du även kontakta vår SSPF-samordnare. Samordnaren gör då en bedömning av situationen.

Så fungerar samverkan

I de fall samordnaren bedömer att SSPF är aktuellt för en ungdom inhämtas ett skriftligt samtycke. Därefter träffar samordnare vårdnadshavare och ungdom för ett kartläggande samtal innan nätverksmöte bokas.

Vilka som deltar på nätverksmötet varierar och beror på vilka personer som är viktiga för samverkan kring ungdomen. Någon från skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet är dock alltid med. Ibland kan någon person från det privata nätverket eller någon från en idrottsförening också medverka.

På nätverksmötet upprättas en gemensam åtagandeplan med mål för ungdomen samt vad som ska göras, när det ska göras, vem som är ansvarig och när det ska följas upp.

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om din ungdom.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande SSPF i Falkenberg

Kontakta SSPF-samordnarna

SSPF-samordnare

Elina Larsson
072-146 50 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SSPF-samordnare

Josefin Samuelsson
076-513 32 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Följ SSPF-samordnarna på instagram!

På instagramkontot @tryggifbg kan du följa kommunens SSPF-samordnare i deras arbete för att skapa ett tryggare Falkenberg.