Skip to main content

Tobaksfria nikotinprodukter

Här kan du som säljer eller vill sälja tobaksfria nikotinprodukter få svar på frågor om hur det går till, vad det kostar och vilka regler som gäller.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du måste anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till kommunen innan den påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress. I Falkenbergs kommun hanteras anmälan av socialförvaltningens tillståndshandläggare.

Du anmäler din försäljning genom att fylla i denna blankett:

pdf F√∂rs√§ljning av tobaksfria nikotinprodukter ‚Äď anm√§lan (128 KB)

Egenkontrollprogram

När du ska sälja tobaksfria nikotinprodukter behöver du skriva ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Programmet ska beskriva följande punkter:

‚ÄĘ F√∂rs√§ljningsst√§llets namn, f√∂retagsnamn, organisationsnummer f√∂rs√§ljningsansvarig

‚ÄĘ Rutiner f√∂r √•rlig utbildning av personal

‚ÄĘ Rutiner f√∂r information till kunderna (skylt om √•ldersgr√§ns)

‚ÄĘ Rutiner f√∂r att kontrollera √•lder (kassarutiner)

‚ÄĘ Rutiner f√∂r marknadsf√∂ring

‚ÄĘ Dokumentation av att rutinerna f√∂ljs.

Fyll i blanketten för egenkontrollsprogram och bifoga med din anmälan:

pdf Egenkontrollsprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter (361 KB)

Avgift

Socialförvaltningen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer tobaksfria nikotinprodukter för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna.

Här hittar du mer information om våra avgifter.

Regler vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Reglerna för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter regleras i Lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Där står bland annat att:

  • Du inte f√•r s√§lja tobaksfria nikotinprodukter till n√•gon som inte fyllt 18 √•r. Du som s√§ljer ska f√∂rvissa sig om att k√∂paren har fyllt 18 √•r
  • Du inte f√•r s√§lja tobaksfria nikotinprodukter om du misst√§nker att varorna ska l√§mnas till en ungdom som inte har fyllt 18 √•r
  • Du inte f√•r g√∂ra reklam f√∂r tobaksfria nikotinprodukter. Du f√•r inte ha affischer eller st√∂rre anslag om tobaksfria nikotinprodukter p√• f√∂rs√§ljningsst√§llet.

Här kan du läsa lagen i dess helhet.  

Tillsyn

Socialförvaltningen gör regelbundet tillsyn vid försäljningsställen av tobaksfria nikotinprodukter. Polismyndigheten kan ibland också delta vid tillsynsbesöken. Vid tillsyn kontrollerar socialförvaltningen att reglerna i lagen följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram.  Vid tillsyn av försäljningsstället ska personal som är i tjänst kunna visa upp egenkontrollprogrammet och kunna förklara hur företaget arbetar enligt programmet.

Kontakt

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta kommunens tillståndshandläggare. Du når dem via kommunens växel: 0346-88 60 00.