Tobak

Här kan du som säljer eller vill sälja tobaksvaror läsa om regler kring tobaksförsäljning.

Ny tobakslag införs den 1 juli 2019

Krav på tillstånd för att få sälja tobaksvaror införs den 1 juli år 2019. Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd, även den som redan idag anmält att de säljer tobak.

  • Tobaksförsäljare som före den 1 juli år 2019 anmält till kommunen att de säljer tobak, har fram till den 1 november år 2019 på sig att ansöka om tillstånd att få sälja tobak.
  • Nya tobaksförsäljare som inte tidigare anmält försäljning av tobak till kommunen, ska från och med 1 juli år 2019 ansöka om att få sälja tobak.

Läs mer om nya tobakslagen här länk till annan webbplats

Förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara ekonomiskt och personligt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande företaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har en ordnad ekonomi och att de inte förekommer i polisens belastningsregister under de tre senaste åren. Kommunen tittar också på hur sökanden tidigare skött sin tobaksförsäljning.

Kommunen sänder tillståndsärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss till Tullverket också. Kommunen skickar även en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretag. När uppgifter hämtas från kreditupplysningsföretag om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommanditbolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller.

Ansökan

Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd (t.ex. butik, restaurang, kiosk). Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd (grossist). Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

Du ansöker genom vår e-tjänst Tobakstillstånd, ansökan. I e-tjänsten finner du en lista på de handlingar som ska bifogas ansökan.

I ansökan ska du även bifoga ett egenkontrollprogramlänk till annan webbplats. Programmet utgör en viktig del av ansökan, så var noggrann när du fyller i dokumentet.

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för tobaksförsäljningen ska ha egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av tobak. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Programmet ska beskriva följande punkter:

  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer försäljningsansvarig.
  • Rutiner för årlig utbildning av personal.
  • Rutiner för information till kunderna (skylt om åldersgräns).
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner).
  • Rutiner för marknadsföring.
  • Rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror.
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Här hittar du blankett för egenkontrollprogram inom detaljhandel.länk till annan webbplats

Här hittar du blankett för egenkontrollprogram inom partihandel.länk till annan webbplats

Handläggningstid

Handläggningen påbörjas när alla handlingar har inkommit till kommunen. Kommunen fattar därefter beslut inom tre månader, vanligtvis är handläggningstiden kortare. Eftersom kommunen måste inhämta yttranden från andra myndigheter kan handläggningstiderna variera.

Avgifter

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer tobak för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna. Vid ansökan tillkommer även en engångsavgift. Se våra avgifter här.länk till annan webbplats

Regler vid försäljning av tobak

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år, och har rätt att begära legitimation.

Tobak får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över tobaken till någon annan, som inte fyllt 18 år.

Alla tobaksvaror ska vara försedda med godkänd varningstext och cigarettpaket ska även ha en innehållsförteckning.

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till rökning eller snusning. Reklamskyltar på butikens utsida och i butikens skyltfönster är förbjudet.

Skylt med åldersgräns ska finnas vid entré, i kassa och där tobak exponeras, även snuskyl. Cigaretter får inte säljas styckevis.

Länkar till information om lagar och regler

Folkhälsomyndigheten - FAQ om nya lagen om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten - regler och råd om tobaksförsäljninglänk till annan webbplats

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats

Tillsyn

Socialförvaltningen gör regelbundet tillsyn vid försäljningsställen av tobak. Polismyndigheten kan ibland också delta vid tillsynsbesöken. Vid tillsyn kontrollerar vi att reglerna i tobakslagen följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas.

Om inte reglerna följs

Om du inte följer lagar och regler avseende försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter kan Socialförvaltningen ge dig en varning eller förbjuda försäljningen. I allvarligare fall kan den som bryter mot lagen även dömas till böter eller till och med fängelse.

Ändring i din verksamhet

Sker förändringar i din verksamhet ska detta anmälas till kommunen. Med ändringar menas bland annat ägarbyte, förflyttning av verksamheten, byte av organisationsnummer, byte av telefonnummer eller e-postadress m.m. Beroende på vilken typ av ändring det rör sig om kommer kommunen att ta ut olika avgifter.

Blankett för anmälan om ändring av styrelse eller av ägare hittar du här.länk till annan webbplats

Blankett för anmälan om övriga förändringar hittar du här.länk till annan webbplats

Om du vill sluta sälja tobak

Om du inte längre vill sälja tobak ska du avanmäla din försäljning till kommunen. Här hittar du blanketten för att avanmäla tobakstillståndet.länk till annan webbplats

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15