Skip to main content

Receptfria läkemedel

Här kan du som säljer eller vill sälja receptfria läkemedel läsa om regler kring detta. Du får också information och länkar för att kunna anmäla försäljning.

Anmäl försäljning av receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel på annat försäljningsställe än på apotek ska du anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket som har tillsynsansvaret över försäljningen. Läkemedelsverket meddelar sedan din kommun när du har anmält dig, så att de kan kontrollera din verksamhet.

Du anmäler genom att fylla i en blankett på läkemedelsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift per försäljningsställe och kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift för de kontroller som görs.

Här hittar du mer information om våra avgifter.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja receptfria läkemedel behöver du upprätta ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner. Det ska på ett tydligt sätt beskriva hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Du hittar mer information om hur du upprättar ett egenkontrollprogram i Läkemedelsverkets vägledning.

Läkemedelsverkets vägledning Att sälja receptfria läkemedel i butik eller via e-handel.länk till annan webbplats

Regler vid försäljning av receptfria läkemedel

Reglerna för försäljning av receptfria läkemedel regleras i Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.länk till annan webbplats Där står det bland annat att:

Receptfria läkemedel endast får säljas till kunder som har fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll. I butiken ska det finnas en tydlig och synbar skylt om 18-årsgräns. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.

Läkemedel måste förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Syftet är att förhindra att personer under 18 år ska komma över läkemedlen eller att någon öppnar förpackningen. Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel.

Rapportera försäljning

Du ska rapportera hur mycket läkemedel som säljs i din butik. Detta görs varje månad eller kvartal till E-hälsomyndigheten.

Gå vidare till E-hälsomyndighetens webbplats.

Om du inte följer lagar och regler

Om vi i kommunen upptäcker allvarliga fel eller brister som inte rättas till kommer vi att rapportera felen till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har möjlighet att kräva att butiken följer reglerna. I allvarliga fall kan Läkemedelsverket förbjuda försäljning av läkemedel. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Ägarbyte eller annan förändring

Anmälan till Läkemedelsverket är personlig så byter företaget ägare så behöver du anmäla detta. Andra ändringar som till exempel adressändring, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till både Läkemedelsverket och socialförvaltningen.

Mer information

Du hittar mer information om försäljning av receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Gå vidare till Läkemedelsverkets webbplats.

Kontakt

Har du frågor kring serveringstillstånd eller företagsspecifik utbildning i alkoholfrågor är du välkommen att kontakta kommunens tillståndshandläggare. Du når dem via kommunens växel: 0346-88 60 00.