Skip to main content

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Här kan du som säljer eller vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare få svar på frågor om hur det går till, vad det kostar och vilka regler som gäller.

Anmäl försäljning

Du måste anmäla försäljning av elektroniska cigaretter till kommunen innan den påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress. I Falkenbergs kommun hanteras anmälan av socialförvaltningens tillståndshandläggare.

Observera att påfyllningsbehållare som överstiger 20mg/ml nikotin kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan om detta hanteras inte av kommunen utan görs direkt till Länsstyrelsen.

Du anmäler din försäljning genom att fylla i denna blankett:

pdf Försäljning av folköl, läkemedel och elektroniska cigaretter – anmälan (158 KB)

Egenkontrollprogram

När du ska sälja elektroniska cigaretter behöver du skriva ett egenkontrollprogram du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Programmet ska beskriva följande punkter:

  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer försäljningsansvarig
  • Rutiner för årlig utbildning av personal
  • Rutiner för information till kunderna (skylt om åldersgräns)
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner)
  • Rutiner för marknadsföring
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Avgift

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer elektroniska cigaretter för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna. 

Här hittar du mer information om våra avgifter.

Regler vid försäljning av elektroniska cigaretter

Reglerna för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lagen om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats. Där står bland annat att:

  • Du inte får sälja elektroniska cigaretter till någon som inte fyllt 18 år. Du som säljer ska förvissa dig om att köparen har fyllt 18 år
  • Du inte får sälja elektroniska cigaretter om du misstänker att varorna ska lämnas till en ungdom som inte har fyllt 18 år
  • Du inte får göra reklam för elektroniska cigaretter. Du får inte ha affischer eller större anslag om elektroniska cigaretter på försäljningsstället.

Tillsyn

Socialförvaltningen gör regelbundet tillsyn vid försäljningsställen av elektroniska cigaretter. Polismyndigheten kan ibland också delta vid tillsynsbesöken. Vid tillsyn kontrollerar vi att reglerna i lagen följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram.

Vid tillsyn av försäljningsstället ska personal som är i tjänst kunna visa upp egenkontrollprogrammet och kunna förklara hur företaget arbetar enligt programmet.

Kontakt

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta kommunens tillståndshandläggare. Du når dem via kommunens växel: 0346-88 60 00.