Skip to main content

Småhustomtkö, anmälan

Söker du en tomt att bygga eget hus på? Då kan du anmäla dig till den kommunala tomtkön.

Anmälningsavgiften är 300 kronor per kalenderår.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.