Skip to main content

Planbeskedsansökan

Här ansöker du om ett planbesked.

Din begäran ska vara skriftlig och signerad av dig som söker. Du kan ansöka via e-tjänst eller blankett. E-tjänsten kräver e-legitimation.

En komplett planbeskedsansökan ska innehålla:

  • en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • en karta som visar det område som berörs
  • en situationsplan.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.