Skip to main content

Miljöfarlig verksamhet, upplysning om ägarbyte

Här kan du meddela oss om ny verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet.

Denna blankett riktar sig till dig som ska ta över en miljöfarlig verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig. Du behöver snarast möjligt upplysa oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid ägarbyte.

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i alla uppgifter. Fyll i blanketten, skriv under och skicka in den till oss antingen via post eller mejl. Vi kan komma att kräva in kompletterande uppgifter då det kan finnas skillnader mellan olika typer av verksamheter.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.