Skip to main content

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Här hittar du en blankett för att göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Vilka verksamheter som ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen betecknas med ”anmälningsplikt C” i miljöprövningsförordningen. I vissa fall kan även icke anmälningspliktiga verksamheter behöva lämna in en anmälan på begäran av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vissa mindre ändringar av tillståndspliktiga verksamheter, betecknade med ”tillståndsplikt B” i miljöprövningsförordningen, kan även anmälas till förvaltningen.

Du ska göra en anmälan vid:

  • start av ny verksamhet
  • ändring av befintlig verksamhet
  • flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler

Vid ägarbyte av en verksamhet ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen informeras. Använd då vår särskilda blankett för upplysning om ägarbyte.

Du ska göra anmälan minst sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändras. Kontrollera så att efterfrågade bilagor i blanketten skickas med din anmälan. Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet eller vid oklarheter kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via kontaktcenter.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.