Skip to main content

Latrin, ansökan om tillstånd till kompostering

Denna tjänst vänder sig till dig som själv vill ta hand om avfall från torr toalettlösning eller urin från separerande toalettlösning.

Kommunen har en skyldighet enligt miljöbalken att ta hand om hushållsavfall. Om du själv tar hand om ditt avfall behöver du ansöka om dispens från kommunens föreskrifter om renhållning.

Vi kommer att ta ut en avgift för att handlägga din ansökan. För 2024 är avgiften 1179 kr.

Innan du ansöker

Du kommer att behöva bifoga följande dokument:

  • En karta som visar tänkt placering av kompostbehållare/urintank och alla vattenbrunnar och vattendrag inom 100 meter (du kan hämta kartunderlag här).

Du kommer att behöva fylla i information om bland annat:

  • Fastighetens användning
  • Hur kompostering kommer göras alternativt hur hanteringen av urin kommer att gå till.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.