Skip to main content

Installation och avveckling av cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja – anmäl/meddela

Här kan du anmäla att du ska installera en cistern eller meddela att du ska avvecklad din cistern. Du kan även läsa vad du behöver göra i samband med installationen eller avvecklingen.

Du som ska installera en cistern

Om du planerar att installera en cistern för lagring av brandfarlig vätska eller spillolja som är större än 1000 liter (1 m³), ovan eller i mark, så ska du informera oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Inom vattenskyddsområde gäller speciella regler. Du ska då informera oss om du ska förvara eller hantera mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja under minst fem dagar på en trettiodagarsperiod.

Informationen ska vara skriftlig och inlämnad senast fyra veckor innan du installerar cisternen eller påbörjar hanteringen. Vilka uppgifter du ska informera om hittar du i blanketten ”Anmälan om installation av cistern”.

Det tar ungefär 15 minuter att fylla i alla uppgifter. Fyll i blanketten, skriv under och skicka in den till oss antingen via post eller mejl.

Du som ska avveckla din cistern

När du inte längre ska använda din cistern ska du  tömma och rengöra cisternen och rörledningar. Du ska i första hand ta bort cisternen – om det inte är möjligt ska den göras obrukbar. Påfyllningsrör och avluftningsledning måste i så fall tas bort så att cisternen inte kan återfyllas av misstag.

När du tagit din cistern ur bruk, fyll i och skicka blanketten ”Information om avveckling av cistern” till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen.

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i alla uppgifter. Fyll i blanketten, skriv under och skicka in den till oss antingen via post eller mejl.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.