Skip to main content

Förhandsbesked – ansökan

Här kan du ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked prövar vi om platsen eller marken är lämplig att bygga på. 

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.