Skip to main content

Eldstad och rökkanal, anmälan

Ska du installera eller göra en väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal måste du anmäla detta.

En eldstad kan vara till exempel en kakelugn, braskamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning. En väsentlig förändring kan vara installation av kassett i befintlig öppen spis eller byte av oljeeldning till fastbränsleeldning.

Bifoga en plan- och fasadritning samt prestandadeklaration

Med din anmälan ska du bifoga en plan- och en fasadritning där den tänkta installationens placering inne i fastigheten och rökkanal/skorsten på taket ska markeras.

Du måste även lämna in en prestandadeklaration som uppvisar kaminens verkningsgrad och CO-utsläpp.

Startbesked och avgift

Du får inte påbörja din installation innan du skickat in din anmälan och fått ett startbesked. Avgiften för ett startbesked är 1575 kr för 2023.

Du får inte heller börja använda din eldstad eller rökkanal förrän efter besiktning av en skorstensfejarmästare. Då kontrolleras brandskyddet och att installationen skett på rätt sätt. Efter besiktningen är gjord och fastställd kontrollplan inskickad utan anmärkning får du ett slutbesked. Därefter kan du börja använda din eldstad eller rökkanal.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.