Skip to main content

Anmälan attefall, bygglovsbefriad åtgärd

Här anmäler du en bygglovsbefriad åtgärd. Gäller anmälan ett attefallshus så väljer du anmälningslänken för det.

Följande handlingar ska bifogas i tjänsten:

  • Karta med måttsatt byggnation och avstånd till tomtgräns
  • Ritningar
  • Kontrollplan
  • Tekniska handlingar (beroende på vad du ska bygga)
  • Grannens skriftliga godkännande (vid placering närmare tomtgräns än 4,5 meter)

Det tar normalt några veckor att handlägga en anmälan innan du får startbesked. Vi tar ut en avgift för startbeskedet.

Vänta in startbesked

Om du börjar bygga innan startbesked kan du få en sanktionsavgift. Startbeskedet gäller i två år efter det att beslutet lämnats från Bygglovsnämnden. Åtgärderna ska alltså påbörjas och avslutas inom två år från då startbeskedet gavs.

Ange fastighetsbeteckning på alla bifogade handlingar.

Till sökande skickas beslut och faktura då tjänsten är avgiftsbelagd. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Det tillkommer avgift för lägeskontroll (mätsakkunnig som kontrollerar att byggnaden har hamnat i rätt läge) vid tillbyggnad och nybyggnad.

Ansöka om slutbesked när du är klar

Innan du får ta det du byggt i bruk krävs ett slutbesked. Det står i ditt startbesked vad som krävs för att få slutbeskedet. Om du tar det du byggt i bruk och börjar använda det innan du fått slutbesked kan du få en sanktionsavgift.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.