Skip to main content

Anmälan lokal/anläggning 38 § miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nya regler från 1 juli 2021

Från 1 juli gäller en ny lag som innebär att fler hygieniska verksamheter än tidigare nu måste anmälas till kommunen. Kravet gäller alla som kan föra vidare smittämnen som kan orsaka infektioner hos en människa. Det tidigare anmälningskravet gällde bara verksamheter som kan orsaka blodsmitta. Enligt den nya lagen ska anmälan till kommunen ha gjorts senast den 1 september. Den som inte gör anmälan riskerar att få betala en miljösanktionsavgift. På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om anmälningspliktig verksamhetlänk till annan webbplats.

Här hittar du en blankett för att anmäla någon av följande verksamheter:

  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola, specialskola, sameskola eller internationell skola
  • bassängbad för allmänheten, inklusive till exempel pool och bubbelpool
  • yrkesmässig hygienisk behandling, exempelvis fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument

 Du ska göra en anmälan vid:

  • start av ny verksamhet
  • utökade lokaler i befintlig verksamhet
  • flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler
  • ägarbyte

Anmälningsplikten gäller även ambulerande verksamheter från andra kommuner som erbjuder behandlingar i Falkenbergs kommun.

Du ska göra anmälan minst sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändras. Kontrollera så att efterfrågade bilagor i blanketten skickas med din anmälan. Vid oklarhet kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via kontaktcenter.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.