Skip to main content

Anmälan enligt 10 § för solarier och artificiella solningsanläggningar

Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter om solarier och du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa dessa föreskrifter. Läs mer på www.stralsakerhetsmyndigheten.selänk till annan webbplats

Sedan den 1 september 2018 är det inte längre tillåtet att låta personer under 18 år att sola i kosmetiskt solarium. Den som bedriver yrkesmässig verksamhet med kosmetiskt solarium har alltid ansvaret för att kontrollera att 18-årsgränsen följs.

Här hittar du en blankett för att anmäla kosmetiskt solarium som erbjuds till allmänheten. Anmälan ska ha inkommit till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.