Skip to main content

Anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning – anmälan

Denna tjänst vänder sig till dig som vill anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för gödsel inom ett område med detaljplan.

Du måste skicka in din anmälan till oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast sex veckor innan du börjar bygga.

Avgift för att handlägga ditt ärende

Vi tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. För 2024 är timavgiften 1179 kronor.

Bifoga dokument i din ansökan

Du kommer att behöva bifoga följande dokument:

  • Ritning över utrymmen och lokaler för den planerade djurhållningen. Där ritar du in till exempel var du tänkt ha bur, hage eller liknande.
  • Karta över lokaliseringen i förhållande till de närmast berörda grannarna.
  • Karta över egen spridningsareal.