Skip to main content

Vad innebär utveckling av stad och landsbygd?

I Falkenbergs kommun är arbetet med att utveckla stad och landsbygd högt på agendan. Vi har två dedikerade personer på näringslivsavdelningen som leder arbetet.

Näringslivsutvecklarnas uppgift är att samordna och leda arbetet för att utveckla Falkenbergs centrum och Falkenbergs landsbygd. Det gör de bland annat genom att vara en länk mellan näringslivet och kommunen.

Syftet med deras arbete är att Falkenberg ska bli en mer attraktiv plats att bo på så att fler människor flyttar hit. Det i sin tur gör det mer gynnsammt att driva företag här, vilket ger mer skatteintäkter och förutsättningar för att Falkenberg ska bli en ännu bättre kommun att leva, bo och verka i. Detta ska skapa en positiv spiral för hela kommunen.

Utveckling av Falkenbergs centrum är ett samarbete mellan många aktörer

All som bor, arbetar, handlar eller på annat sätt besöker Falkenberg upplever centrum och stadskärnan olika. Det är upp till var och en utifrån egna erfarenheter och behov att bedöma var centrum respektive stadskärnan börjar och slutar. De aktörer som arbetar med att utveckla centrum (exempelvis fastighetsägare, handelsutvecklare, arkitekter, gatuingenjörer och parkförvaltare) har dock behov av att ibland definiera och avgränsa de olika områdesbegreppen. Då underlättas arbete med trafikplanering och stråkutveckling och då kan man lättare ta fram råd och riktlinjer samt utveckla samfinansieringslösningar mellan kommun och fastighetsägare.

Stadens aktörer är många och är verksamma i många olika branscher och sektorer. Stadens byggelse och struktur med fastigheter, kvarter, gator, torg, parkeringsanläggningar, infrastruktur och allmänna kommunikationer påverkar platsens attraktivitet och funktion och det finns ett stort behov av samverkan mellan aktörerna. Ett väl fungerande samarbete mellan stadens aktörer och intressenter är viktigt för att löpande kunna utveckla och behålla Falkenbergs attraktionskraft. En väl fungerande dialog är dessutom kostnadseffektivt.

Läs 2019 års rapport om centrumutvecklingen i Falkenberg.

pdf Centrumutvecklingen i Falkenberg – rapport 2019 (6.86 MB)

Kontakta oss

Helena Lind

Näringslivsutvecklare
076-495 05 95
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Susanne Thorsson

Näringslivsutvecklare
 070-378 60 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer