Skip to main content

Bedriva fristående förskola

Det är kommunen som godkänner fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg. Kommunen genomför regelbunden tillsyn av de fristående verksamheterna.

Om du vill driva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet som är fristående från en skola ska du ansöka hos barn- och utbildningsnämnden.

Kontakta ansvarig handläggare på förvaltningen för att få information och ansökningsblankett. Du blir hänvisad via Kontaktcenter.

Kommunen genomför tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen. 

pdf Riktlinje för Falkenberg kommuns tillsyn av fristående förskolor, fritidshem samt enskild pedagogisk omsorg (47 KB)

Bidragsbelopp

Varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om storleken på bidragsbeloppen som går ut till de fristående huvudmännen. Bidragsbeloppen baseras på kommunens budget och ändras därför mellan åren. Om du vill veta mer om bidragsbelopp kan du kontakta ansvarig ekonom på förvaltningen.