Skip to main content

Anmäl frånvaro i grundskolan

När ditt barn inte kan komma till skolan ska du frånvaroanmäla ditt barn. Du kan anmäla ditt barns frånvaro via Skola24, appen Unikum Familj eller telefon.

Frånvaroanmälan vid exempelvis sjukdom eller tandläkarbesök görs via Skola24, appen Unikum Familj eller telefon. Elever som saknar de fyra sista siffrorna anmäler frånvaro direkt till skolan.

Anmäl frånvaro via Skola24

Frånvaro kan anmälas via Skola24.

Anmäl frånvaro via appen Unikum Familj

Frånvaro kan anmälas via appen Unikum Familj.

Anmäl frånvaro via telefon

Frånvaro kan anmälas via telefon 0515-77 76 03. Telefonsamtalet ska ringas innan klockan 08.30 aktuell dag för frånvaron av säkerhetsskäl. Tänk på följande när du anmäler frånvaro via telefon:

  • Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med tio eller tolv siffror.
  • Anmälan ska ringas in för varje frånvarodag.
  • Frånvaro kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget.