Skip to main content

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är den hälso- och sjukvård som elevhälsans medicinska personal utför.

Exempel på detta är då en skolläkare eller en skolsköterska undersöker en elevs syn och hörsel, ger vaccination eller har ett enskilt hälsosamtal med en elev. Om elevhälsopersonalen skriver en remiss för en elev till en annan vårdgivare är det också en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Personalen inom EMI har ett hälsofrämjande och hälsoförebyggande uppdrag och arbetar utifrån fastställda rutiner. Vid sjukdom ska eleverna vända sig till sin mottagning, Vårdcentral eller ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Vid akuta situationer gäller telefonnummer 112.

Sammanhållen journal

EMI i Falkenberg är anslutna till nationell patientöversikt, NPÖ, som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Anslutning till NPÖ och Journalen innebär att patienter och vårdgivare kan få tillgång till samma information eftersom båda har samma källa. NPÖ ger vård- och omsorgspersonal möjlighet till en bättre planering och samma information går att läsa från alla vårdgivare på likadant sätt. Med NPÖ finns all information tillgänglig via direktåtkomst till andra vårdgivares journalsystem vilket minskar administrativ tid som idag läggs på att ringa, söka och beställa kopior av information.

Den samlade nyttan med NPÖ blir större ju mer information det finns tillgängligt. Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren. Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring, men då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler. Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen www.1177.selänk till annan webbplats.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med Elevhälsans medicinska insats?

I första hand vänd dig till din skolsköterska eller till verksamhetschefen för EMI; 0346-886986 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan även skicka in en synpunkt till Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats eller till IVO, inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats