Skip to main content

Barn- och elevhälsa i förskola

Barn- och elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja våra barns och elevers utveckling och lärande. Det gör vi i nära samverkan med föräldrar och personal på våra förskolor och skolor. Barn- och elevhälsan arbetar även med att stärka personalen i deras yrkesroll.

Barnhälsa i förskolan

I förskolan arbetar personalen efter en gemensam Barnhälsoplan. Förskolechef och specialpedagog har regelbunden avstämning kring barnhälsoarbetet i förskolan.

Elevhälsa i skolan

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan är därför en viktig del i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

På alla skolor finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsjuksköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har också tillgång till läkare.

Övergripande verksamhet för central barn- och elevhälsa

Den centrala verksamheten för barn- och elevhälsa leds av en enhetschef. Arbetet sker på uppdrag av förskolor och skolor i nära samarbete med de lokala barn- och elevhälsoteamen och personalen på varje enhet.

I den centrala barn- och elevhälsan ingår:

 • Skolpsykologer
 • Specialpedagoger med fördjupad kompetens
 • Skoldatatek
 • Lärare med fördjupad kompetens
 • Processhandledare/medlare och individuellt samtalsstöd till personal

I den övergripande organisationen för barn- och elevhälsa i kommunen finns fler funktioner med olika uppdrag. I organisationen ingår:

 • Central samordnare för kommunens specialpedagoger/speciallärare
 • Central samordnare för kommunens kuratorer
 • Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
 • Skolläkare
 • Specialpedagog och psykolog inom Skolfam
 • Skolsamordnare placerade elever
 • Enhetschef för Central barn- och elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper

Skolsamordare för placerade elever

Som hjälp och stöd i arbetet med att säkra en likvärdig och obruten skolgång för elever från Falkenberg som placeras i samhällsvård i Falkenberg eller i andra kommuner finns en skolsamordnare för placerade elever. Skolsamordnaren har i uppdrag att tillsammans med medarbetare på socialförvaltningen följa upp att elevers rätt till utbildning tillgodoses och att elever får så kort bruten skolgång som möjligt i samband med placeringar. Skolsamordnaren medverkar också till att skolavtal upprättas med placerande kommuner när elever från andra kommuner placeras på HVB hem i Falkenbergs kommun, samt att eleverna tas emot och erbjuds ett skolsammanhang utifrån deras förutsättningar och behov.

Kontakt

 • Niels Töttrup

  • Samordnare för placerade elever
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Mobil: 070-289 26 51