Skip to main content

Delad faktura fritidshem - ansökan

Delad faktura kan sökas av vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har ett växelvis boende. Avgiften grundas på de sammanlagda inkomsterna från respektive vårdnadshavares hushåll.

Delad faktura gäller tills vidare eller tills ny ansökan/uppsägning inkommit. Båda vårdnadshavarna underskrift krävs.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.