Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Funktionsnedsättning

Det är förbjudet i lagen att diskriminera någon för att personen har en funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning kan vara till exempel allergi eller dyslexi.

Allergi är när man till exempel inte tål ägg eller damm eller nötter.
Dyslexi är när man har svårt att läsaoch skriva.

Funktionsnedsättning kan också vara att ha svårt att gå, svårt att se eller svårt att höra.

Sidan uppdaterad: 2016-08-11