Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vem du än är - allas värde


Diskriminering är när en person eller grupp gör åtskillnad mellan olika människor på ett negativt sätt för den som drabbas. Att göra åtskillnad på grund av egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland valda eller grundläggande för den kulturella identiteten är diskriminerande. Det är olagligt att diskriminera någon och det finns en lag, Diskrimineringslagen.

Lagen säger att om någon missgynnas eller kränks som har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna då är det diskriminering

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Lagen förbjuder sex former av diskriminering;länk till annan webbplats

direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.


Sidan uppdaterad: 2016-08-11