Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Ungdomsgårdar

Ungdomsgårdsverksamheten i Falkenberg riktats mot ungdomar och den övergripande idén är att främja ungdomars personliga och sociala utveckling. Ungdomsverksamheten ska vara en arena för lärande, där ungdomars egna erfarenheter och intressen tas till vara på ett sådant sätt att de upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Ungdomarna är de främsta resurserna i sina egna liv och all verksamhet skall därför bygga på deras aktiva delaktighet och ansvarstagande.

Källan

Källans ungdomsgård

Källans ungdomsgård är en allaktivitetsgård som är belägen på Skogstorpsskolan.

Verksamhetsexempel är tjej- och killgrupp, Dansverksamhet, fotboll i samarbete med FunClub. Verksamheten genomsyras av delaktighet.

Mötsplats Tullbro

Ungdomsgården Tullbro

Ungdomsgården är belägen på Tullbroskolan.
Cafe, uppbyggd, scen, replokal för musik och dans, idrott  m.m.
Verksamheten genomsyras av ungdomarnas delaktighetTG

Tånga ungdomsgård

Tånga ungdomsgård eller TG som den kallas av de flesta.

Här finns det möjlighet att i egen studio skapa musik eller tillsammans med fritidsledarna skapa spännande aktiviteter. Verksamheten genomsyras av delaktighet.

Sidan uppdaterad: 2017-08-09

Hitta till fritidsgårdarna