Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skapande skola 2013-2014

Falkenbergs museum samarbetar med Barn- och utbildningförvaltningen kring Skapande skola i Falkenberg. Läsåret 2013-14 erbjuder vi skolorna ett antal aktiviteter där man kan välja ett eller kombinera flera. Mer information om hur man arbetar med skapande skola och kultur i skolan i Falkenberg finns under länken i blå rutan nämnd Kultur i förskola och skola.

Hållbara historier

Med utgångspunkt i vår tid blickar vi bakåt och framåt. Syftet är att genom praktiskt arbete och sinnliga upplevelser få en ökad förståelse för hur natur och kultur hör ihop och är beroende av varandra. I en pedagogik där vi använder alla sinnen och brukar olika lärmiljöer kommer vi ge elever möjlighet till nya uttryckssätt för sitt lärande och skapande. Falkenbergs museum erbjuder ett smörgåsbord av olika moment. Tanken är att varje klass kan komponera ihop ett helt odlingsår, eller bara välja någon del.

Medverkande: museipedagogerna Jenny Bolmstedt, Daniel Marminne och Anna-Katharina Detert

Vill du veta mer så kontakta museet pedagoger. Se grön ruta.

Odla i Hindströmsgårdens trädgård
Vad odlade man förr? Vi anlägger odlingar, planterar, sätter fröer och gör fint i trädgården. Varför  är det viktigt att bevara gamla sorters bönor och ärtor? Vilka metoder hade man för att maten inte skulle bli dålig i en tid då  inte kyl och frys fanns? I trädgården passar vi även på att prova några gammeldags lekar.
Målgrupp: åk 2-5
Plats: Hindströmsgården eller i lämplig miljö nära skolan t.ex. en hembygdsgård
Längd: Cirka 3 timmar

Ätran och laxen - liv i och kring vattnet
Vi som bor och verkar i Falkenberg ser den varje dag ån Ätran – mitt i staden. Men vilken betydelse hade Ätran för människorna i staden förr i tiden?  Vem fiskade laxen och hur mår laxen idag? Vilka hade sina verksamheter vid Ätran?  Vi letar spår  i gamla stan med omnejd och reflekterar över Ätran förr och nu samt provar att röka egen lax.
Målgrupp: åk 2-5
Plats: Falkenberg museum, Sjöbergs laxrökeri, rundvandring i närmiljön
Längd: Cirka 3,5 timmar eller efter överenskommelse

Spår i landskapet
Vi letar upp och utforskar spår efter historiska och förhistoriska lämningar i skolans närhet. Vilka spår kan man finna i landskapet? Vad kan man lära sig utifrån olika platsnamn? Vad berättar dessa om vår historia och hur man levde förr? Var kan man få reda på mer information? Varför ska man bry sig?
Målgrupp: åk 4-9
Plats: Skolan och dess omgivningar
Längd: Cirka 4 timmar eller efter överenskommelse

Äldre tiders natur

Äldre tiders natur
Hur såg vårt landskap ut förr? Eleverna får lära sig om bondens landskap genom tiderna: ängar, hagar, skogen och djurens påverkan på landskapsbilden. Eleverna får lära sig om olika växter, djur och naturfenomen och deras betydelse inom hantverk, folktro och religion. Vi letar spår i landskapet i form av gärdesgårdar, växter, gårdar och gårdslämningar och diskuterar djur, djurhållning och jakt.
Målgrupp: åk 4-9
Plats: Skolan och dess omgivningar
Längd: Cirka 4 timmar eller efter överenskommelse

Könsroller, relationer och sexualitet genom tiderna

Könsroller, relationer och sexualitet genom tiderna
I 1800-talets Sverige var normen för människors kärlek enkel – den existerade bara mellan man och kvinna, något annat var inte tänkbart. Eller var det så? Hur såg det ut ännu tidigare i vår historia? Vilka förändringar har skett i synen på sexualitet och könsroller i Sverige under historiens lopp? Vi diskuterar och problematiserar kring dessa frågor och reflektera kring hur det ser ut i dagens samhälle – vad har förändrats? Vad är likt?
Målgrupp: åk 7-9
Plats: Skolan
Längd: Cirka 2 timmar eller efter överenskommelse

Handelns nytta - slöjda på Hindströmsgården

Handens nytta – slöjda på Hindströmsgården
På 1800-talet var husbehovsslöjden fortfarande betydelsefull. Många föremål var man tvungen att kunna tillverka själv. Prova på att slöjda i lite olika material och hör om hur slöjden var en naturlig del av människors vardag. Vi pratar kring föremålen i huset. Hur användes de? Vad är de gjorde i för material? Vi diskuterar och reflekterar kring då och nu.
Målgrupp: åk 2-5
Plats: Hindströmsgården Storgatan 69
Längd: ca 3,5 timmar inkl. fikapaus

Lera – krukmakare, kakelugnsmakare och tegelbruk
Förr fanns det många krukmakare och flera tegelbruk i Falkenberg. Av dessa finns idag finns bara Törngrens Krukmakeri kvar. Vi provar på att göra egna lerpärlor och funderar på hur livet såg för en krukmakarlärling på 1800talet? Vi letar efter spår av leranvändningen i gamla stans’ miljöer och funderar på var all lera kom ifrån.
Målgrupp: åk 2-5
Plats: Hindströmsgården och miljöer i gamla stan
Längd: ca 2,5 timmar inkl. fikapaus

Sidan uppdaterad: 2015-05-06