Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
KUlturhistoriska miljöer utforskas

Lärande på museet

För skolprogram och nyhetsbrev, se blå rutan.

Vi vill med utgångspunkt i husets utställningar, Falkenbergs samlingar och lokala miljöer skapa en upplevelsepedagogik som leder till ett ömsesidigt kunskapsutbyte genom aktivitet.

Ledorden är nyfikenhet, engagemang, kreativitet, dialog, förståelse och glädje!

Ett barn har hundra språk, eller lärstilar. På Falkenbergs museum får barn och unga uppleva och lära med alla sinnen. Det kan handla om att praktiskt pröva hur man formger en förpackning i Ateljén, att smaka salmiakpastiller i 50-talslägenheten, känna röklukten i Sjöbergs laxrökeri eller låta jorden rinna mellan fingrarna i Hindströmsgårdens trädgård.

I museets miljöer och utställningar kan främmande platser komma till liv. Föremålen och de berättelser de bär på ger barnen en upplevelse och möjlighet till inlevelse. Något som i sin tur kan leda till ökad förståelse. Genom detta arbetssätt möter vi uppdraget att vara en resurs för elever och lärare.

I skolprogrammet hittar du aktuella aktiviteter och program. Hör gärna av er om egna önskemål. På så sätt kan museets resurser lättare bli en naturlig del av skolans arbete. Falkenbergs museum är en samarbetspart kring Skapande skola-medel i Falkenbergs kommun.

Sidan uppdaterad: 2017-08-22