Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Två bad i kommunen får anmärkning efter ny provtagning

Enligt de senaste mätningarna av Falkenbergs badvattenkvalitet så är två bad som fått resultatet ”tjänligt med anmärkning”.

De badplatser som är berörda är Olofsbo och Rosendal. Tjänligt med anmärkning betyder enligt Havs och Vattenmyndigheten att halten bakterier i proverna är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte vara någon hälsorisk, men att kommunen behöver följa upp varför halten är förhöjd.

Falkenbergs kommun har som rutin att ta vattenprover fyra gånger per badsäsong, samt ett försäsongsprov under badsäsongen 21 juni till 15 augusti.

- Vi tar prover var tredje vecka under sommaren. Om provresultaten inte är bra informerar vi om detta på vår hemsida och på plats på de aktuella badplatserna. Sedan gör vi nya provtagningar och skickar dem på analys, allt enligt de regler som finns för EU-bad, säger Christian Fager, fritidschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

I de nya proverna är det halten av bakterien Escherichia coli som är förhöjda.

Sidan uppdaterad: 2016-08-12