Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Årets första badvattenprov

I tisdags hämtades sommarens första badvattenprov på kommunens badplatser, och alla badplatserna utom Olofsbo N havsbad och Rosendals havsbad har i det preliminära provet fått ett tjänligt resultat.

Olofsbo N och Rosendals havsbad har däremot i det preliminära provresultatet visat sig ha något förhöjda halter av bakterie (tjänligt med anmärkning). Enligt hav och vattenmyndigeten är det inte farligt att bada och självklart kommer kommunen att följa upp detta då det fastslagna resultatet kommer i början av nästa vecka. Nytt badvattenprov över dessa platser görs enlig den rutin som kommunen satt upp.
Alla badvattenresultat hittas på www.havochvatten.se

Sidan uppdaterad: 2016-06-30