Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nya Hertingrondellen

Här har vi planterat en kalkstäpp!
I rondellen på Hertingsplan kommer snart färgglada växter att prunka, men  misstankar om att det redan växter ogräs i rondellen har grott.
Arter som t.ex. röd snokört (Echium russicum), berglin (Linum perenne), brödranejlika (Dianthus carthusianorum) och junkerlilja (Asphodeline lutea) skall samsas och sprida sig fritt i rondellen.

Plantering av växter i rondellen

Planteringen består av ett material av kalkkross där ca 3600 stycken pluggplantor av 25 olika arter planterats. Som komplement till detta har utvalda arter såtts in och tanken är att det skall efterlikna naturliga kalkrika miljöer, som tillexempel Alvaret på Öland.

Syftet med planteringen och placeringen i rondellen är att få en prunkande sommarfägring som inte har så hög skötselnivå. Underhållsfria ytor är omöjligt när man har att gör med naturen, men här beräknas man behöva gå in en gång per år under våren och rensa av eventuella oönskade växter. I övrigt kommer den planterade växtligheten att få fröa av sig och sprida sig naturligt i rondellen. De större stenblocken som finns placerade är även de kalkstenar och kommer liksom kalkkrossen från ett stenbrott i Falköping.

Inom kort kommer informationsskyltar upp med lista över de växter som planteras. Vi hoppas ni i framtiden kommer att njuta av våran egen lilla kalkstäpp.

Sidan uppdaterad: 2016-06-30