Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Röjningsarbete i stadsnära skogar

Park- och kustavdelningen kommer med hjälp av Södra att utföra röjningsarbete i några stadsnära skogsområden.

Under vecka 13 kommer gallring och röjning i skogsområden kring Nybygärde (Bild 1) Västragärdet (bild 2) och Östra gärdet (bild 3) att utföras med hjälp av större skogsmaskiner. En uppmaning till allmänheten är att inte vara i närheten av dessa maskiner då det kommer fällas träd och röjas i områdena som är rödmarkerade nedan.

Efter att arbetet är utfört kommer ett stort antal kubikmeter av sly och grenar att ligga upplagt för vidare transport och flisning, eventuellt kommer dessa upplag inte att forslas bort förrän efter sommaren.

Bild 1

Bild 1 (Nybygärde)

Bild 2

Bild 2 (Västra gärdet)

Bild 3

Bild 3 (Östra gärdet)

Sidan uppdaterad: 2016-03-23