Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Stormskador efter "Gorm" & "Helga" 

Motionsslingorna är återställda efter stormarna

15-12-18
Äntligen är alla motionsslingor som kommunen ansvarar över klara efter stormskadorna. Viktigt är att poängtera på Slättenslingan har omfattande markskador skett i och med att man fått använda skogsmaskiner för att kunna transportera bort nedfallna träd, detta kommer under vecka 52 att åtgärdas, var extra försiktig om ni ska ge er ut och motionera där.

15-12-17
Slöingeslingan är klar för användning.

15-12-16
Fortfarande är några motionsslingor avstängda, Slättenslingan tillsammans med Ljungby förväntas vara ljus på i sluten av veckan (18/12). Vinbergslingan är röjd och inventerad och brukbar, däremot är Slöinge motionslinga avstängt i väntan på delar för ljuset.
-----------------------

Stora stormskador med nedfallna träd och rotvältor begränsar framkomligheten på motionsslingan på Slätten, slingan kan komma att vara stängd en längre tid då skadorna är omfattande. 
Tänk på att i allmänhet vara extra uppmärksam och försiktig i skog och mark efter stormar.

I motionsspåret Ljungby, Bergagård har många stora granar fallit över spåret.

Inventeringen fortsätter hela dagen och det är konstaterat att Slöinge motionslinga stängs medans Långåsslingan är framkomlig.

Sidan uppdateras allt eftersom inventering sker av motionsspåren.

Sidan uppdaterad: 2015-12-18