Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Så här jobbar Falkenberg med strandstädning

I Falkenbergs kommun är det park- och kustavdelningen inom Kultur- och fritidsförvaltningen som sköter om de kommunala badstränderna. Under badsäsongen städas stränderna alla dagar i veckan.

Sju av badstränderna i Falkenberg är kommunalt skötta. Dessa badstränder har en högre servicegrad, vilket innebär att de städas och att det finns parkering i anslutning till stranden. Samtliga kommunalt skötta badstränder är även utrustade med toalett.

Städning på kommunala badsträder

På de kommunala badstränderna hjälper idrottsföreningar till med strandstädningen alla dagar i veckan. Måndag-fredag kör även kustpersonalen med strandstädningsmaskinen samt avlägsnar sand från ”spängerna”.

Med städning av badstrand menas att manuellt eller med maskin avlägsna skräp som inte hör hemma på en strand. Exempel på detta är förpackningar, glas och cigarettfimpar. Stranden harvas för att luckra upp sanden, och när den torkat körs en traktordragen strandstädningsmaskin som siktar sanden från främmande föremål. Av hygieniska skäl avlägsnas även kadaver av döda djur såsom sälar och tumlare under badsäsong.

Badstränderna inte konstgjorda anläggningar utan naturmiljö med en fungerande ekologi. Därför anses inte tång, molluskskal, stenar med mera vara skräp utan hör till strandens naturliga miljö. Tång tas dock bort när den förekommer i stora mängder som stör badlivet under bra badväder. Men det är inte självklart att små mängder tång tas bort, såvida inte detta sker vid ordinarie harvning.

Det är viktigt att ta med sitt skräp från stranden när man går hem. I anslutning till ständerna finns sopkärl som är avsedda för plast, papper, matrester och dylikt. Om ett sopkärl är fullt är vi tacksamma om man inte lägger skräpet bredvid då fåglarna snabbt sprider ut det över stranden. Trasiga luftmadrasser, brassestolar och andra sker som inte hör hemma i sopkärlen får gärna tas med hem. Slängs det trots allt saker som inte hör hemma i kärlen måste tömning av dessa ske oftare vilket gör att till exempel skottning av sand hamnar längre ner på prioriteringslistan.

Städning på toaletterna

Toaletterna städas alla dagar i och veckan flera gånger per dag. Ibland upplever man som gäst att det inte är städat för att golvet "sandats" igen, men eftersom man städar genom att spola golvet förs det snabbt in ny sand.

Alla toalettbyggnader, både vid kommunala bad och vid övrig kust, har fått ett anläggningsnummer. Skyltning visar att toaletten är kommunal, eventuellt begränsad öppettid och telefonnummer för felanmälning. Anläggningsnumret hjälper allmänheten att felanmäla rätt toalett för snabb åtgärd.

Sidan uppdaterad: 2015-07-13