Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Badvattenkvalitet 2015

Falkenberg har sju stränder som klassas som EU-bad. Folkhälsomyndigheten klassificerar, inför varje badsäsong stränderna utifrån provresultat av vattenkvalitet gjorda under de senaste fyra årens badsäsonger. Kommunen ansvarar för att genomföra vattenprover och att informera allmänheten om vattenkvaliteten.

Ej klassificerade stränder 2015

Enligt EU:s bedömning har Falkenberg rapporterat för få provresultat inom anvisad period 2014, vilket innebär att alla stränder utom Ugglarp Norra fått status ”Ej klassificerad” i år. För att säkerställa att allmänheten får information om badvattenkvaliteten kommer provresultat att anslås på skyltarna vid respektive badplats.
Provtagning tas minst fyra gånger per säsong.

Ugglarp Norra 

Ugglarp Norra har, baserat på provtagningsresultat 2011-2014, i år fått klassificering ”Dålig badvattenkvalitet”. Orsaken till detta är troligtvis tillfälliga föroreningar då omprov visat att badvattnet varit tjänligt inom några dagar. En rutin för att säkerställa att omprovens resultat ersätter det ursprungliga provet har införts för att undvika oskälig nedklassning i framtiden.

”Dålig badvattenkvalitet” 2015 innebär inte att det inte går att bada utan det är det senast tagna provresultat som visar aktuell kvalitet. För att säkerställa att allmänheten får information om badvattenkvaliteten kommer provresultat att anslås vid badplatsen.

Sidan uppdaterad: 2015-07-08