Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Borttagning av Vresrosen i Sanddynor

Arbetet med att ta bort Vresrosen (Rosa rugosa) från sanddynorna utmed kusten är igång.

2013 beslöt kultur- och fritidsnämnden att Vresrosen skulle tas bort utmed kustremsan och att medel för detta skulle ansökas från länsstyrelsen, detta arbetet har nu pågått ett tag och många har hört av sig positivt och negativt om just bortplockningen av Rosa rugosa.

Länsstyrelsen har skrivit en förklaring till varför växten inte hör hemma bland sanddynorna:

Utmed våra sandiga kuster pågår ständiga processer med erosion och återuppbyggnad av sanddyner – havet ger och havet tar. Under stormarna eroderar vattnet i framkanten av dynerna och hur hårt detta sker varierar från storm till storm. Under de senaste årens stormar har detta inte varit särskilt drastiskt i Falkenberg utan det är andra dynområden som har påverkats mer. Det som sker mellan stormarna blir ofta inte lika uppmärksammat, men det är att sanddynerna åter börjar byggas upp och att vegetationen åter spirar på den övre delen av stranden där dynerna spolades bort. Efterhand så växer nya sanddyner upp och det branta erosionshaket i dynfronten rundas av och suddas ut. För badlivet innebär detta att man i sommar kommer att ha en bredare strand än vanligt men den kommer att återgå till sin vanliga bredd igen efterhand som dynerna åter byggs upp. För sanddynernas växt- och djurliv är detta en livgivande process som de är väl anpassade till och många arter är helt beroende av att denna erosion och återuppbyggnad av sanddyner får fortgå ostört.

Vresros och tall planterades en gång i tiden för att motverka vinderosion (och problem med flygsand) och de problemen är sedan länge historia. Det vi ser idag är vattenerosion i dynfronten och mot detta skyddar inte vresros och tall. Utmed Skånes sydkust har man sedan länge haft problem med att havet under stormarna tar bort mer sand än vad som förs tillbaks till stranden mellan stormarna och att strandlinjen helt enkelt förskjuts inåt land. Exempelvis vid Hagestad (Ystads kommun) har det gått att följa hur tall och vresros sköljs ut i havet när det stormar och att dessa inte alls utgör något effektivt skydd mot den typen av vattenerosion. En utveckling som kan oroa är dock de befarade klimatförändringarna, som vi kanske redan börjar se effekten av, med fler och starkare stormar, en långsamt stigande havsyta och en ökad nederbörd (och kraftigare skyfall). Blir det en såda klimatutveckling så kommer även strandlinjen i Halland att förskjutas österut. Sanddyner och sandstränder kommer att finnas kvar men de kommer då att successivt flyttas ”inåt land”. Vill man stoppa detta så räcker det inte med att spara (eller plantera) vresros och tall utan då krävs mycket större och mer drastiska åtgärder som är enormt kostnadskrävande och som påverkar naturvärden och friluftsliv negativt. Där det finns utrymme,, så är det bästa för badliv och rekreation samt för växt- och djurliv att hålla sandhedarna närmast havet öppna och att så långt möjligt låta havet och vindarna få utforma strandlinjen, och detta innebär sammanfattningsvis att stormarna tar av dynerna och att återuppbyggnad av dyner sker mellan stormarna.


Sidan uppdaterad: 2015-01-21