Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Information om hanteringen av döda sälar

Länsstyrelsen Västra Götalands län informerar om hanteringen av döda sälar via informationscentralen för Västerhavet

Under vår och sommar har cirka 275 knubbsälar dött längs svenska Västkusten. Under den senaste veckan har det skett en markant ökning främst kring Göteborgs skärgård och upp till Orust. En säl som analyserats i samband med kartläggning av tänkbara orsaker bar på en, för säl, helt ny influensatyp, A H10N7. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som analyserat proverna vet dock inte om det var viruset som var dödsorsaken eller om viruset var ett bifynd och lunginflammationen med bakterier var huvudproblemet för sälen.

Fler provtagningar utförs nu längs kusten på både levande och döda sälar av Naturhistoriska riksmuseet (NRM) i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt för att hitta orsaken. Enligt sälexpert Tero Härkönen på NRM bör döda sälar omhändertas av respektive kommun. Länsstyrelsen kommer med anvisningar om godkända deponier i början av vecka 38. Eftersom man i dagsläget inte vet vad som orsakar den höga dödligheten bör man, i vanlig ordning vid hantering av döda djur, använda plasthandskar samt vid eventuellt ruttna djur även munskydd då de lätt kan sönderdelas. Det är viktigt att också tänka på god hygien efter hantering av djuren.

Informationscentralen kommer uppdatera eventuella nyheter för händelsen kontinuerligt på vår webbplats.

Kontaktpersoner Informationscentralen:
Anna Dimming 0736-60 15 12
Stellan Elmer 070-634 28 99

Sidan uppdaterad: 2014-09-15